Wie zijn we

Een woordje uitleg

't HOP of Haio Overleg Platform is een organisatie voor en door Huisartsen in Opleiding.

Via 't HOP hebben wij een stem binnen het ICHOvzw, het SUIvzw, het ministerie en zijn wij in staat onze stempel te drukken op de opleiding tot huisarts in Vlaanderen. Zo hebben wij mee een rol gespeeld bij het verwerven van het SUI generis statuut, de regeling rond zwangerschapsverlof en de nieuwe sollicitatieprocedure die dit jaar voor de eerste maal wordt uitgetest.

Naast het verdedigen van onze belangen, willen wij ook de taak van ombudsfunctie op ons nemen. Als je vragen hebt rond je opleiding, problemen met je praktijkopleider of seminariegroep, mag je ons altijd contacteren en zoeken we samen naar een oplossing.

En omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, organiseren wij af en toe een activiteit in samenwerking met één van onze partners (Tournée Medicale, Domus Medica, ...) waarbij we het nuttige (info-avonden) proberen te koppelen aan het aangename (een kleine receptie of een muzikaal optreden).

Wat kunnen jullie voor ons betekenen?

  • Contactpersoon binnen je seminariegroep of universiteit: maandelijks een kleine rondvraag doen over bepaalde thema's en een kort besluitje via mail doorgeven aan ons.
  • Afgevaardigde in een overleggroep (Masterproef, Toetsing en evaluatie, Curriculum, Seminaries en Praktijkopleiding): opvolgen van mogelijke veranderingen binnen het beleid en opkomen voor onze rechten wanneer we vinden dat deze geschaad worden.
  • Lid: aanwezigheid op de vergaderingen van 't HOP, inbreng van eigen mening en ideeën, organisatie van randactiviteiten (bvb quiz, ...)

Hoe meer mensen zich willen engageren, hoe groter onze stem wordt!

Praktische regelingen

  • 't HOP vergadert 4-5x per jaar
  • Overleggroepen komen gemiddeld 4-5x per jaar samen
  • Per bijgewoonde vergadering krijg je een vrijwilligersvergoeding van 50 euro en een kilometervergoeding
  • Per vergadering die jij voor 't HOP bijwoont binnen de uren van je WOP (werk- en opleidingsplan), ontvangt je praktijkopleider een vergoeding van 50 euro via het SUIvzw

Geplande activiteiten

Voorlopig zijn er nog geen activiteiten gepland.